Zaznacz stronę

Rekrutacja Biznes i Polityka Chin

Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami

Wymagania stawiane kandydatom

Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub dyplomem licencjackim oraz znajomością języka angielskiego na poziomie B2.

Niezbędne dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy (kwestionariusz zawiera podanie o przyjęcie na studia i życiorys).
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • 3 zdjęcia.
 • Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe – 2x, (podpisywana po zakwalifikowaniu się na studia).
 • Ksero dowodu osobistego.

Opłaty

5900 PLN / rok – opłata do 15 maja 2016
lub
2 x 3000 PLN (2 raty) – do 15 maja i do 15 października 2016 roku

Jak aplikować

Osobiście dostarczyć do ISM UW, Żurawia 4, pokój 403 lub wysłać pocztą tradycyjną:

 1.  wypełniony formularz (załącznik) – koniecznie podpisany
 2.  odpis dyplomu (licencjackiego lub magisterskiego)
 3.  ksero dowodu osobistego

Terminy

 • dostarczenie dokumentów i wniesienie opłat – do 15.04.2016 roku
 • 7 maja 2016 godzina 11.30 – inauguracja programu
 • zajęcia zaczynają się 7-8 maja 2016 roku

Warunki przyjęcia

Nabór na studia odbywa się przed komisją rekrutacyjną d.s. studiów podyplomowych ISM.

Warunkiem przyjęcia jest jest spełnienie wymagań oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów w określonym terminie. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, Instytut Stosunków Międzynarodowych zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacji.

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci Programme