Zaznacz stronę

Przedmioty Biznes i Polityka Chin

Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami

Chinese Contract Law

Celem kursu jest omówienie podstawowych zagadnień Chińskiego prawa kontraktowego (tworzenie i realizacja). Kurs koncentruje się na omówieniu dwóch kwestii: zadośćuczynienie za naruszenie umowy i stosowania prawa umów do biznesu. Studenci rozwiązywać będą problemy prawne i analizować wybrane przypadki.

Główne zagadnienia:

 • Ogólne zasady prawa umów.
 • Tworzenie prawa.
 • Wykonanie umowy.
 • Zadośćuczynienie za naruszenie umowy.
 • Stosowanie prawa kontraktowego w biznesie.
prowadzący CBnWCh

MA Lei Zhang

prowadzący

Chinese Investment Law

Kurs koncentruje się głównie na prawie przydatnym z punktu widzenia zagranicznego inwestora zajmującego się inwestycjami w Chinach.

 • Przepisy ustawowe i wykonawcze inwestycji zagranicznych.
 • Polityka Chin dot. inwestycji zagranicznych.
 • Chińskie zobowiązania w ramach WTO w odniesieniu do zagranicznych inwestorów i inwestycji zagranicznych Chin.
 • Wprowadzenie na rynek Chin.
 • Inwestycje w Chinach.
 • Proces zatwierdzania inwestycji zagranicznych.
 • Prawa użytkowania gruntu i prawa własności.
 • Transfer technologii i licencji
MA Saisai Wang

MA Saisai Wang

prowadzący

Dealing with China – Intercultural Management

 • Transakcje biznesowe z chińskimi przedstawicielami.
 • Chińska percepcja biznesu, świadomość kulturowa, wpływ ideologii na kulturę korporacyjną w Chinach.
 • Specyficzne cechy gospodarki w Chinach, organizacje korporacyjne, etyka przywództwa, pracy, etykieta biznesowa (nakazy i zakazy).
 • Chińskie myślenie strategiczne i szczegółowe aspekty negocjacji biznesowych z Chinami.
 • Zarządzania zasobami ludzkimi w Chinach.

Chinese Financial System

 • Specyfika chińskiego systemu finansowego.
 • Finanse publiczne, budżet państwa, dług publiczny, systemu podatkowy, polityka pieniężna i kursowa, nadzór finansowy,
 • System bankowy i rynki finansowe w Chinach.
 • Pozycja i perspektywy Chin na światowym rynku. 
 • Stosunki finansowe między Chinami i jej partnerami

Chinese Legal System

 • System prawny w Chinach, źródła systemu prawnego w Chinach ( jego rozwój i obowiązujące zasady).
 • Prawo administracyjne w Chinach.. .
 • Historia prawa w Chinach,
 • Prawo w ChRL,
 • Reformy gospodarcze i transformacja systemu prawnego,
 • Chiński system prawa cywilnego.
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo chińskie w porównaniu międzynarodowym.
prowadzący CBnWCh

MA Lei Zhang

prowadzący

Chinese Development Model

Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnego chińskiego systemu gospodarczego w kontekście politycznych i społecznych zmian w ChRL.

Tematy seminariów:

 • Tło chińskiej gospodarki, chiński model rozwoju w perspektywie porównawczej,
 • Globalizacja, BIZ, WTO oraz reform gospodarczych w Chinach,
 • Reforma przedsiębiorstw państwowych (SOE) i sektora prywatnego w Chinach.

Chinese Company Law

 • Główne teorie prawne i doktryny dot. przedsiębiorczości, biznesu i innowacji;
 • Zagadnienia prawne w zakresie ochrony praw i finansowania inwestycji,
 • Chińska gospodarka – tło i przegląd;
 • Wzory chińskiego handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
 • Struktura przemysłu Chin;
 • Regiony gospodarcze Chin;
 • Rozwój rynków konsumenckich;
 • Rola państwa w gospodarce;
 • Struktura systemu finansowego;

Dispute Settlement in China

 • Metody rozwiązywania sporów w Chinach;
 • Procesy rozwiązywania sporów;
 • Historia i pochodzenie ADR w Chinach, i jego rola na arenie międzynarodowej w zglobalizowanym świecie;
 • Arbitraż w ustawodawstwie Chin.

Domestic Political & Economic System of China

 • Fenomen transformacji Chin: od gospodarki centralnie planowanej i scentralizowanej struktury politycznej mechanizmów rynkowych;
 • Zmieniająca się rola państwa i społeczeństwa;
 • Krytyczna ocena strategii rozwoju realizowanej od 1949;
 • Instytucjonalne ramy polityki;
 • Rola partii i aparatu państwowego na poziomie centralnym;
 • Stosunki państwo-społeczeństwo;
 • Obecne główne wyzwania polityczne;
 • Chiński model rozwoju;
 • Polityka urbanizacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych, polityka energetyczna.

Chinese-European Commercial and Economic Relations

Foreign Policy of China

Foreign Direct Investment in China

EU Decision-making process in relation with China

Chinese Business Language Course

Su Chuan Chang

Su Chuan Chang

prowadzący

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci Programme