Zaznacz stronę

Materiały dydaktyczne China Study

Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami

Materiały dydaktyczne

Stworzone materiały naukowe są podstawą proponowanego programu podyplomowego nauczania. Wyznaczają merytoryczny zakres przekazywanych treści przyszłym studentom, jak i osobom żywotnie zainteresowanym sposobami prowadzenia handlu zagranicznego, zwłaszcza w kontekście kontaktów z chińskim partnerem. Autorami materiałów są pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego oraz Uniwersytetu Chester. Składają się one na doprecyzowane sylabusy oraz materiał dydaktyczno-naukowy w postaci artykułów. Treść i forma artykułów dostosowana została do potrzeb odbiorców, tj. profesjonalistów zajmujących się zawodowo obrotem gospodarczym z Chińską Republiką Ludową.

 

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci Programme