Zaznacz stronę

Ewaluacja rezultatów China Study

Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami

Oceń nas

Pomoż nam tworzyć lepsze rzeczy. Oceń nas!
Help us being better. Please evaluate us!

Skala
1 – bardzo niska / very low
2 – niska / low
3 – średnia / medium
4 – dobra / good
5 – bardzo dobra / very good

 

China’s Business Guide
Teaching Materials
Chinese Business Language Course
E-learning platform
Postdiplomma Programme Biznes i Polityka Chin
Transfer of Innovation Leonardo da Vinci Programme