Zaznacz stronę

E-learningowa platforma edukacyjna China Study

Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami

E-learningowa platforma edukacyjna

Utworzono multimedialną i interaktywną platformę e-learningową, niwelującą społeczne, geograficzne i czasowe bariery w dostępie do oferty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Platforma e-lerningowa została utworzona w celu poszerzenia dostępu do edukacji uniwersyteckiej oraz do oferowanych treści naukowych. Jest ona skierowana do uczestników – studentów studiów podyplomowych. Dzięki uczestnictwie w programie studenci otrzymują klucz dostępu do materiałów dydaktycznych, przykładowych aktów prawnych i wzorów dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych z Chinami. Modułowa konstrukcja platformy sprawia, że może ona być rozwijana wraz z rozwojem programu studiów. Każdy z prowadzących uzyskał autonomię w kształtowaniu formy i treści swojego kursu. Podstawa technologiczna platformy sprawia, że ma ona wiele zastosowań. Są to m.in.:

  • komunikacja między prowadzącymi a studentami;
  • prowadzenie wybranych tematów bez konieczności odbycia tradycyjnych zajęć;
  • ewaluacja postępów w nauce;
  • forum dyskusyjne;
  • zamieszczenie multimediów;
  • zamieszczanie materiałów dydaktycznych;
  • tworzenie sieci kontaktów;
  • wymiana doświadczeń;
  • instruktaże postępowania;
  • import i eksport danych.

Pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych uzyskali niezbędne przeszkolenie celem administrowania i rozwijania platformy bez konieczności pomocy instytucji zewnętrznych.

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci Programme