Zaznacz stronę

Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami China Study

Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami

Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami

Azja Południowa i Wschodnia, szczególnie Chiny charakteryzują się w ostatnich latach znaczną dynamiką wzrostu i zmian gospodarczych. O tym, że region ten to obszar ogromnego potencjału i perspektyw ekonomicznych, świadczą dane i analizy opracowane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W Azji obecni są wszyscy najważniejsi aktorzy sceny globalnej. Jest miejsce także dla Polski. Wymaga to jednak aktywnej, spójnej polityki i skoordynowanych działań wszystkich sektorów: uczelni wyższych, firm czy organizacji pozarządowych. Po latach zaniedbań coraz częściej dostrzegamy szanse i możliwości związane z obecnością w Azji, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę kurczące się rynki tradycyjnych partnerów gospodarczych.

Istotnym elementem zaistnienia świadomości o możliwości współpracy jest szerzenie wiedzy o Polsce w Chinach oraz o Chinach w naszym kraju. Bez niej Polska obecność w Chinach, i Chińczyków w Polsce nie jest możliwa. Przedstawiciele krajów Azji Południowej i Wschodniej wiedzą o współczesnej Polsce zazwyczaj bardzo niewiele. Wzajemne postrzeganie się w dużej mierze determinowane jest przez stereotypy i uogólnienia. Sukcesy transformacji Polski w ostatnich 25 latach są w ChRL bardzo mało znane – Polska wciąż postrzegana jest jako kraj b. bloku sowieckiego ekonomicznie i politycznie blisko związany z Federacją Rosyjską. Działalność statutowa Centrum, w tym kontakty bezpośrednie, mogą przyczynić się do zmiany tej sytuacji. Tym bardziej, że szczególnie Azjaci pozytywnie reagują na bezpośrednie formy przekazu. Relacje interpersonalne – szczególnie w miejscach kształtujących światopoglądy (uniwersytetach) najskuteczniej wypływają na ich pozytywne kształtowanie.

China Study Center / Centrum badań nad Współczesnymi Chinami na Uniwersytecie Warszawskim wychodzi naprzeciw wymienionym problemom i oczekiwaniom. Jest to interesktorowa pracownia naukowo-badawcza, której celem jest prowadzenie badań nad zagadnieniami związanymi z Chińska Republiką Ludową. Profil działalności nastawiony jest na uzyskanie efektu synergii wynikającego z harmonizacji kilku płaszczyzn działalności:

 1. badań naukowych;
 2. dydaktyki (edukacji);
 3. współpracy z partnerami komercyjnymi;
 4. współpracy z instytucjami politycznymi;

w ujęciu współpracy na poziomie europejskim (Unia Europejska) oraz globalnym (Unia Europejska – Chińska Republika Ludowa).

Umiejętne zestawienie tych środowisk pozwoli na uzyskanie wysokiego współczynnika multiplikacyjnego zakładanych rezultatów oraz uzyskanie realnego efektu synergii.

Praca i spotkania w ramach Centrum pozwolą na rozwój współpracy międzysektorowej. Centrum w swoim założeniu nie tylko opiera się na rozwoju nauki, ale także na promowaniu wiedzy i przekazywaniu jej szerokiemu gronu odbiorców oraz także implementowaniu założeń wynikających z badań. Będzie to możliwe, poprzez kooperację ze światem polityki, biznesu oraz mediami. Program nauczania Centrum nie jest oparty na formule przekazywania wiedzy, ale podnoszeniu umiejętności i nabywaniu nowych kompetencji. Celem Centrum jest również ciągłe tworzenie – skorelowanego z rynkiem pracy – unikalnego systemu i programu nauczania.

Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami zostało ustanowione decyzją Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; otrzymało własną, trwałą infrastrukturę i administrację. Zostało na trwałe „osadzone” w hierarchii jednostek Uniwersytetu Warszawskiego (kod jednostki 21040800). Centrum posiada własną domenę internetową oraz niezależną siatkę partnerów w Chinach. Centrum uczestniczy też w procesie tworzenia Centrów Polskich i Europejskich w Azji we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Dzięki tym działaniom udało się otworzyć programy studiów o Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na najlepszych uczelniach w Chinach.

Jednostka funkcjonuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żurawiej 4 w Warszawie. Na potrzeby swoich aktywności wykosztuje również infrastrukturę całego uniwersytetu takie jak: aule, sale konferencyjne, domy gościnne.

Mimo krótkiego okresu działania udało nawiązać się trwałe partnerstwo z instytucjami z Polski, Unii Europejskiej oraz Chin. Partnerzy Centrum:

 • Stałe Przedstawicielstwo Chińskiej Republiki Ludowej przy Komisji Europejskiej w Brukseli (Belgia);
 • Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie (Polska);
 • Bank of China (Chiny, Polska);
 • Sichuan University (Chiny);
 • Peking University (Chiny);
 • Fudan University (Chiny);
 • Tsinghua University (Chiny);
 • University of Xiamen (Chiny);
 • Zheijang University(Chiny);
 • Ambasada RP w ChRL (Chiny);
 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Szanghaju (Chiny);
 • Social Wi-Fi (polski eksporter innowacyjnych technologii, Polska);
 • Cheshire Chamber of Commerce (izba handlowa, Zjednoczone Królestwo);
 • 14+ Pathways Ltd. (przedsiębiorstwo, Zjednoczone Królestwo);
 • Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych (Polska);
 • Hauwai (przedsiębiorstwo, Chiny);
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Centrum gościło przedstawicieli Narodowej Agencji w czasie wizyty monitorującej w dniu 4 grudnia 2014 roku.

 

Wybrane aktywności Centrum Chińskiego:

26-28 lutego 2014

Bruksela – budowanie Partnerstwa

W dniach 26-28 lutego delegacja z ISM w składzie: mgr Anita Budziszewska, dr Łukasz Gołota (koordynatorzy projektu), dr Jakub Zajączkowski (wicedyrektor),  dr Bogusław Lackoroński oraz dr Rafał Ulatowski wzięli udział w spotkaniu międzynarodowego konsorcjum  w sprawie projektu Leonardo da Vinci  pt. „Increase of EU’s economic potential in relations with China; projekt Unii Europejskiej”. Spotkanie odbyło się na Vrije Universiteit Brussel (Belgia). W spotkaniu oprócz przedstawicieli VUB, University of Chester, Akademickiego Centrum  Informacji i Edukacji Europejskiej udział wzięła również delegacja Ambasady ChRL przy UE. Podczas spotkania uzgodniono dalsze kierunki prac nad wdrażaniem projektu,  omówiono plan pracy nad dwiema publikacjami, powstanie studiów podyplomowych China’s Development and Business Law. Ponadto przedstawiono cele i plany dzialania Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.

14-20 Czerwiec 2014

Wizyta studyjna w Chinach

W dniach 14-21 2014 dr Jakub Zajączkowski, wice-dyrektor ISM UW i Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, Prof. Marta Kicińska-Habior złożyli wizytę studyjną na chińskich uczelniach oraz w szkołach średnich. Wizyta odbyła się na zaproszenie i została zorganizowana przez Dongfang International Centre for Educational Centre, z którą Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami ma podpisaną umowę o współpracy. Dr Zajączkowski i Prorektor UW Prof.  Marta Kicińska-Habior spotkali się z władzami i studentami takich uczelni jak: Anhui University of Finance and Economics, Southweste University. Ponadto spotkali się w Pekinie ze studentami zainteresowanymi studiami na UW w siedzibie Dongfang International Centre for Educational Centre. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami chińskiego biznesu zainteresowanego współpracą z naszą uczelnią.

13 – 16 maja 2014

Spotkanie Konsorcjum

W dniach 13 – 16 maja 2014 r. w Warszawie przy ul. Dobrej 55 na Uniwersytecie Warszawskim miało miejsce spotkanie konsorcjum projektu Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation, pt. Increase of EU’s economic potential in relations with China.

14 maja 2014

Konferencja „China’s Great Power Status and Its Relations with the EU and US” – 14.05.2014 Otwarcie Centrum Chińskiego

Dyrekcja Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego bardzo serdecznie zaprasza na konferencję międzynarodową z udziałem czołowych badaczy stosunków międzynarodowych z Chin. Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r. w budynku dawnego CIUWu Uniwersytetu Warszawskiego (główny campus).

Pragniemy nadmienić, że konferencja oficjalnie inauguruje działalność Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami.

Czerwiec 2014

Spotkanie Rektora UW, prof. Marcina Pałysa z badaczami chińskimi z uczelni partnerskich ISM – Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys, przyjął delegację badaczy chińskich z uczelni partnerskich ISM (Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami ) w Chinach oraz dyrekcję ISM – prof. Edwarda Haliżaka, dyrektora oraz dr. Jakuba Zajączkowskiego, wicedyrektora. W spotkaniu w Sali Złotej brali udział badacze z następujących uczelni chińskich:

University of Sichuan:
Prof. Shi Jian, Dean of the Institute of International Relation Studies Director of the Centre for European Studies/Jean Monnet Centre of Excellence & Centre for EU Studies, Ministry of Education
Prof. Wang Yamei, Jean Monnet Chair Professor in the School of Economics
Prof. Gaun Ping, Vice Dean of the International Office
Ms. Ling Fan, Head of the Division for International Visit and Study, The International Office
Prof. Li Zhuyu, Executive Deputy Director & Academic Coordinator of the Centre for European Studies/Jean Monnet Centre of Excellence & Centre for EU Studies, Ministry of Education
Hanf Yuan, Ghent University /Sichuan University

Renmin University:
Prof. Jin Canrong, Associate Dean School of International Studies – doradcę prezydenta ChRL
Prof. Song Xinning, Research Director Centre for European Studies

Shanxi University:
Prof. Liu Hua, Associate Dean, School of International Educational Exchange Shanxi University

Peking University:
Prof. Shiming Fan, Associate Dean School of International Studies Peking University
Prof. Fanjun Kong, School of International Studies, Peking University

Fudan University:
Liu Yongtao, Centre for American Studies, Fudan University

14 października 2014

Przedstawiciele Akademii Nauk ChRL w ISM

W dniu 14.10.2014 w Instytucie Stosunków Międzynarodowych doszło do spotkania pracowników ISM z przedstawicielami  Akademii Nauk Chińskiej Republiki Ludowej. Przedmiotem spotkania były sprawy podjęcia współpracy w obszarach dydaktyki, badań naukowych oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz mobilności kadry. Część spotkania miało również charakter seminaryjny,  w trakcie którego omówiono bieżące problemy i wydarzenia. Każda ze stron miała okazje przedstawić swoje stanowisko.  W spotkaniu uczestniczyli ze strony chińskiej: prof. Wang Xiaoju, Prof. Huang Lifu, Prof. Zhu Jianli. ISM reprezentowali: prof. Jan Rowiński, dr Łukasz Gołota, mgr Anita Budziszewska. W spotkaniu uczestniczył również były ambasador Polski w Chinach Ksawery Burski.  Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Projektu „EuroGrowth” – Transfer Innowacji Leonardo da Vinci.

9-26 kwietnia 2015

Wykłady dr hab. A. Szeptyckiego w Chinach

Od 19 do 26 2015 roku dr hab. Andrzej Szeptycki przebywał w Pekinie. W tym okresie wygłosił w Szkole Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Pekińskiego cykl wykładów nt. „Transformation models in Central and Eastern Europe – political and economic dimensions”. Dr hab. Szeptycki spotkał się również z przedstawicielami dwu innych pekińskich uczelni: Uniwersytetu Tsinghua i Uniwersytetu Renmin, aby omówić perspektywy rozwoju dalszej współpracy. Na tym ostatnim wygłosił wykład nt. „Ukraine: from Euromaidan to the war in Donbas”.

Prof. Szeptycki reprezentował Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami.

14-16 kwietnia 2015

Spotkanie Konsorcjum w Chester

W dniach 14-16.04.2015 na University of Chester odbyło się spotkanie międzynarodowego Konsorcjum w ramach Projektu Increase of EU’s economic potential in relations with China realizowanego jest w ramach Programu Transfer Innowacji Leonardo da Vinci.  Instytut Stosunków Międzynarodowych UW był reprezentowany przez: dra Łukasza Gołotę, dr Karinę Jedrzęjowską, dra Rafała Ulatowaskiego, dra Bogusława Lackorońskiego oraz mgr Anitę Budziszewską. Stronę polską reprezentowała również Pani Magdalena Makarewicz z Akademickiego Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej. W spotkaniu wzięli również udział goście Konsorcjum: prof. Phil Harris – Dyrektor Business Research Institute z Centrum Innowacji, Collin Brew – dyrektor Cheshire Chamber of Commerce, Hassan Shabani – dyrektor 14+ Pathways Ltd. Głównym organizatorem spotkania był Geraint Lang z Riverside Innovation Centre UoC.

W trakcie spotkania:

 • podpisano porozumienie z Cheshire Chamber of Commerce;
 • doprecyzowano program studiów podyplomowych „Chinese Business Law & Development”, które zostaną uruchomione w ISM UW od lutego 2016 roku;
 • omówiono szczegóły wydania europejskiego podręcznika „China Law & Business”, który współtworzyć będą pracownicy ISM;
 • omówiono technologię utworzenia platformy e-learningowej w ISM UW.

Zakładamy, że dzięki temu projektowi wzmocni się europejski potencjał w relacjach z Chinami. Program skierowany będzie do szerokiej grupy odbiorców, co oznacza, że mieszkańcy Unii Europejskiej będą mogli nabyć wiedzę umożliwiającą prowadzenie biznesu w Chinach, inwestycji czy handlu. Poprawa oferty edukacyjnej to jeden ze sposobów na osiągnięcie celów wyznaczonych w Strategii Lizbońskiej. Pośrednio projekt ten powinien zwiększyć świadomość wagi relacji europejsko-chińskich, a także poprawić bilans handlowy UE poprzez zwiększenie eksportu ze Starego Kontynentu na rynek chiński.

23-25 sierpnia 2015

Wizyta robocza – spotkanie w Brukseli

W dniach 23-25.08.2015 specjalna delegacja ISM – Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami wzięła udział w spotkaniu roboczym w Brukseli. W Spotkaniu udział wzięli:
Prof. Kim van der Borght
Prof. Dr hab. Edward Haliżak
Dr hab. Jakub Zajączkowski
Dr Łukasz Gołota
Shuyou Hou
Sai sai Wang

Celem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z realizacją projektu EU’s economic potential in relations with China realizowanego jest w ramach Programu Transfer Innowacji Leonardo da Vinci.

16 listopada 2015

EU-China Roundtable

W dniu 16.11.2015 roku Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami zorganizowało polsko-chiński okrągły stół przy którym zasiedli nie tylko przedstawiciele uczelni polskich i chińskich, ale również biznesmeni i osoby odpowiedzialne za kształtowanie relacji polsko-chińskich. Poniżej program spotkania.

ROUND TABLE
“Increase of EU’s economic potential in relations with China”
European Union – China

November, 16th (Monday) 2015 Room 308, Old Library, Main Campus,
Street: Krakowskie Przedmieście 26/28

10.00 – 10.30 Opening Remarks

Prof. Marta Kicińska-Habior, Vice-Rector for Student Affairs and Quality of Teaching and Learning, University of Warsaw
Tomasz Szeratics, Director of the Department of Public and Cultural Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs

10.30 – 12.30 I panel: Doing Business in China

prof. Zhang Lihua, Tsinghua University, deputy director of the Research Centre for China-EU Relations
prof. Edward Haliżak – Director if the Institute of International Relations
Prof. Han Hua, Peking University
Lech Cieśla – National Centre for Research and Development Poland
Mateusz Dawidowski – Consulate General of the Republic of Poland in Shanghai Trade & Investment Promotion Section

12.30 – 13.00 Coffee Break

13.00 – 15.00 II Panel: Barriers of entrance to Chinese Market

Prof. Shen Dingli, Fudan University
Dr Lukasz Golota – ISM UW
Prof. Kong Fanjun, Peking University
Artur Racicki – Social Wifi (innovative Polish company)
Zhang Lei, Vrije Universiteit Brussel

15.00-16.00 – Dinner

16.00 – 18.00 III Panel: EU’s Investements in China

Dr Rafał Ulatowski – ISM UW
Tomasz Moskal – ACIEE
prof. Ning Zhou – University of Xiamen
Su-chuan Chang – business owner in Poland
Prof. Fan Shiming, Peking University

18.00 – 18.30 Final Remarks

prof. Edward Haliżak – Director if the Institute of International Relations
dr Buguslaw Lackoroński (ISM UW – COVEC – Chinese Company)

CHINESE PARTNERS:
Tsinghua University, Pekin
Peking University, Pekin
University of Xiamen
Fudan University

11 grudnia 2015

Międzynarodowa konferencja pt. Realism and the Great Powers Politics in Europe and the Asia-Pacific

11 grudnia 2015 r. odbyła się w Warszawie, w auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, międzynarodową konferencję naukową pt. Realism and the Great Powers Politics in Europe and the Asia-Pacific, zorganizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Konferencja objęła tematami region Azji i Pacyfiku.

17 – 19 stycznia 2016

Spotkanie Konsorcjum w Brukseli – zamknięcie projektu

W dniach 17-19.01.2016 roku odbyło się ostatnie spotkanie Konsorcjum w ramach  Programu Transfer Innowacji Leonardo da Vinci. Ze strony Centrum Badań nad Współczesnymi Chinami udział wzięli: dr Łukasz Gołota, prof. Edward Haliżak, dr Bugusław Lackoroński, dr Karina Jędrzejowska. Spoktanie podsumowało realizację ponad 2-letniego projektu.

7-9 luty 2016

Spotkanie robocze w Warszawie

W dniach 7-9.02.2016 gościliśmy wybitnego eksperta od spraw chińskich – oraz naszego partnera w projekcie Prof. Kim van der Borght. Omówiono aspekty techniczne projektu oraz zwiedzono Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji.

W spotkaniu udział wzięli:
Prof. Dr hab. Edward Haliżak
Dr hab. Jakub Zajączkowski
Dr Łukasz Gołota
Anita Budziszewska
Tomasz Moskal
Agnieszka Mazińska

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci Programme